ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษา กองทุนละ ๑๙๙ บาท เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวาระโอกาสวันแม่แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙ พิธีฉลองพัดยศเปรียญธรรม ถวายสื่อวัสดุอุปกรณ์และทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา วัดหนองแวง พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น วันศุกร์-เสาร์ ที่ ๑๒-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

ปรัชญาโรงเรียน

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม
วันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๒๙ ก.ค.๕๙
พิธีทรงตั้งพัดเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบวุฒิบัตรประโยค ๑-๒ ปี ๑๔ ก.ค.๕๙
วันสามเณรพบผู้ปกครอง (วันแม่แห่งชาติ) ปี ๕๘||
พิธีไหว้ครูและวันภาษาไทยแห่งชาติ album |
พิธีถวายผ้าไตรจีวร ประจำปี ๒๕๕๘ album |
เลือกตั้งคณะประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ |
งานเก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย Big cleaning Day |
พิธีปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ |
พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ||
ทัศนศึกษาประเทศลาว ๒๓-๒๕ มี.ค.๕๘ |

ประชุมกลุ่ม ๗ จ.หนองบัวลำภู

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

กิจกรรมปีใหม่ ๒๕๕๖ album |||
แจกผ้าไตรและสอบปลายภาคเรียนท ี่๑/๒๕๕๗ ภาพ |

งานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม ๗

วันท ี่๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ album |

 
 

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.๖

ที่สอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของรัฐปีการศึกษา ๒๕๕๕

<คลิกที่นี่>

ปี ๒๕๕๔

ข่าว 'สามเณรเรียนเก่ง'

ร.ร.วัดหนองแวงวิทยาลง นสพ. เดลินิวส ์ฉบับวันที่ ๐๔ ก.ค. ๕๔

<คลิกที่นี่>

ชมวิดีโอวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย

พระธรรมวิสุทธาจารย
พระครูสุธีกิตติวรญาณ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เป้าหมาย
บุคลากร
หลักสูตรสถานศึกษา
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลงานดีเด่นด้านต่างๆ

อาคาร สถานที่
แผนที่โรงเรียน
ระเบียบการรับสมัคร
แบบฟอร์มใบสมัครเรียน
ตรวจผลการเรียน

ยื่นคำร้องแก้เกรด

คณะกรรมการนักเรียน

สถิติสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ชมรมศิษย์เก่า
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แผนกธรรม-บาลี

ฟังธรรม.COM
ผลงานนักเรียนออนไลน์
สนง.บริหารกลุ่ม จ.ขอนแก่น
หน่วยงานทางการศึกษา
กรมการศาสนา
สำนักงาน กลุ่ม ๗ www.google.com
กองพุทธศาสนศึกษา www.hotmail.com

แม่กองธรรมสนามหลวง

www.yahoo.com
สนง.พระพุทธฯแห่งชาต www.pantip.com
สพท.ขอนแก่น เขต ๑ www.youtube.com
สนง.ทดสอบทางการศึกษา www.thairath.co.th
ทบวงมหาวิทยาลัย www.matichon.co.th
ติดต่อโรงเรียน www.khaosod.co.th
เว็บเพจนักเรียน

กลุ่ม๓

กลุ่ม๔
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ความหมายของอาเซียน
ความหมายสัญลักษณ์อาเซียน
ประเทศในอาเซียน
เป้าหมายและวัตถุประสงค์
เพื่อนบ้านอาเซียน
อาเซียน +๓ +๖ คืออะำไร
๗ วิชาชีพเกียวกับอาเซียน
เพลงประจำอาเซียน
อาหารยอดนิยมในอาเซียน
ภาษาอาเซี่ยน
การศึกษาของประชาคมอาเซียน
ข้อมูุลเพิ่มเติมเรื่องอาเซียน

 

 
ชมวิดีโอการเลือกตั้ง ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ชมภาพยนต์สั้นสร้างสรรค์สังคม

๑ ในโครงการ Short movie project for

supporting morality <คลิกที่นี่>

 
   
ประมวลภาพกิจกรรม
   

พิธีครบรอบอายุวัฒนมงคลพระธรรมวิสุทธาจารย์ ๒๗ ม.ค. ๕๘ ภาพ ||

อบรม B-NET มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ภาพ|
สนามสอบนักธรรมชั้นตรี
ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ณ วัดโพธิ์กลาง

กิจกรรมวันสามเณรพบผู้ปกครอง ประจำปี ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม||

ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเีรียนในเขตอำเภอน้ำพอง
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาพ |
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ภาพกิจกรรม||
ทรูมูฟ ถวายหนังสือให้กับทางโรงเรียน
ประชุมแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
พิธีปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาพ |
พิธีทรงตั้งพัดเปรียญธรรม ปี ๒๕๕๗ ภาพ |

การประเมินสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ |

การศึกษาทัศนศึกษานอกสถานที่ ม.ปลาย ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ๑|๒|๓

ภาพกิจกรรมการรัับโล่รางวัลสำนักเรียนบาลีดีเด่น ปี ๒๕๕๖

การทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้น ม.ต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ Album <|>

สมศ.เข้าประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ ๓ วันที่ ๓-๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ||

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนการกุศลวัดศรีจันทร์ ศึกษาดูงานที่ ร.ร. วัดหนองแวงวิทยา เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพรอบ ๓

โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ศึกษาดูงานที่ ร.ร.วัดหนองแวงวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพรอบ ๓

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ <Album |||>

พิธีปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ <ภาพกิจกรรม |>

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ ณ มจร. วิทยาเขตสุรินทร์ <Album |>

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่๗ <ภาพกิจกรรม||> ผลการแข่งขัน

สวดมนต์ข้ามปี <ภาพกิจกรรม>

count down mong-kol สสส <ภาพกิจกรรม>

พิธีไหว้ครูบูชาสุนทรภู่เชิดชูบูรพกวีไทยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ภาคเช้า) (ภาคบ่าย)

การประชุมผู้บริหารสัญจร ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา จ.เลย

การประชุมผู้บริหารเพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม <ภาพกิจกรรม>

การประชุมแนวทางการออกข้อสอบ B-NET <ภาพกิจกรรม |>

โครงการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ รายละเอียด <Album||>

กิจกรรมวันสามเณร พบผู้ปกครองหรือวันแม่แห่งชาติ ปี ๕๖ <||||>

วันสามเณรพบผู้ปกครอง รายละเอียด Album ||||

ทอดเทียนพรรษาและการแข่งขันสรภัญญ์ รายละเอียด <ภาพกิจกรรม>

โครงการอบรมเพื่อการประกันคุณภาพภายใน <ภาพกิจกรรม>

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ปี ๒๕๕๕ รายละเอียด

พิธีปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพรอบ ๓ จาก สมศ.

ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๖ ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

กิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญสานสัมพันธ์สายใย ด้วยใจหนองแวงวิทย์ <ภาพกิจกรรม>

สอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ <ภาพกิจกรรม>

สอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๕ <ภาพกิจกรรม>

พิธีปัจฉิมนิเทศ ปี ๒๕๕๔ รายละเอียด Album ||||||||

โครงการถวายหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔

โครงการวันรำลึกพระคุณครูบุรพาจารย์ ปี ๒๕๕๔ Album || รายชื่อครูดีเด่น

การประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารโรงเรียนสัญจรครั้งที่ ๒ รายละเอียด Album ||

โครงการสานสายใยรับปีใหม่ ๒๐ ธ.ค.๕๔ ภาพกิจกรรม

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ม.ปลาย||||||||| <ดูรายละเอียด>

พิธีไหว้ครูและกิจกรรมวันภาษาไทย  ๒๕๕๕ าพกิจกรรม

โครงการถวายของใช้จำเป็นปีการศึกษา ๒๕๕๕<ภาพกิจกรรม>

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ๕๔ภาพกิจกรรม

วันสามเณรพบผู้ปกครอง ปี ๕๔ Album | |<ดูรายละเอียด>

โครงการวันภาษาไทยรำลึก<อ่านรายละเอียด>

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค <อ่านรายละเอียด>

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ชั้น ม.ต้น ปี ๕๔ อัลบั้มภาพ | <รายละเอียด>

ผอ.สำนักงานพระพุทธฯแห่งชาติตรวจเยี่ยมโรงเรียน

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล๘๒ปี๖๒พรรษา

 
 
 
 
     

โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา 593 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร 043-320171

Watnongwaengvittaya School, 593 Klangmuang, Khonkaen 40000 Tel 043-320171

ติดต่อผู้ดูแลระบบ issariya1356@hotmail.com เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2552